Antagningspoäng för Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80821

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 16.01 0.85 0.00 3.00
Urval 2 15.16 15.60 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 133 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 10 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.72 0.80 0.00 3.00
Urval 2 14.30 16.72 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 112 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 16.57 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.90 16.57 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 143 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 15.72 0.90 0.00
Urval 2 17.19 14.09 0.80
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 133 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.96 1.00 3.50
Urval 2 17.60 13.02 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 152 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.96 1.05 4.00
Urval 2 19.15 19.96 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.96 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 160 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.82 1.00 0.00
Urval 2 17.02 17.82 0.85
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.82 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 138 personer till Kandidatprogram i japanska vid Lunds universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 14 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 13 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund