Antagningspoäng för Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet

Programkod: LU-19000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 20.04 0.90 0.00 0.00
Urval 2 19.22 20.04 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 189 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.87 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

47

Under HT2019 sökte 149 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 20 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.04 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.80 18.15 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 171 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.98 19.21 1.15 0.00
Urval 2 19.57 16.64 1.05
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.98 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 428 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 21.52 1.30 0.00
Urval 2 18.75 19.30 1.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 21.52 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 486 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund