Antagningspoäng för Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet

Programkod: LU-19000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 21.52 1.30 0.00
Urval 2 18.75 19.30 1.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 21.52 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 486 personer till Kandidatprogram i journalistik vid Lunds universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund