Antagningspoäng för Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80404

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 20.10 1.25 0.00 4.00
Urval 2 20.42 19.74 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4426

Antagna urval 1

106

Antagna urval 2

105

Under HT2020 sökte 4426 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 983 i första hand. Totalt antogs 106 personer i det första urvalet varav 14 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 15 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.41 19.39 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.84 19.39 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.41 i urvalsgrupp BI, 19.39 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3220

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2019 sökte 3220 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 660 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 21 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 22 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 18.90 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.11 18.15 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2860

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 2860 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 465 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 27 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 18.95 1.20 4.00
Urval 2 18.88 18.57 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2781

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 2781 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 427 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 41 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 35 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.80 1.20 4.00
Urval 2 19.05 18.40 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2837

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 2837 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 415 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 24 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 18.80 1.20 4.00
Urval 2 19.10 17.93 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2853

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 2853 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 435 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 24 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 34 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.50 1.25 4.00
Urval 2 19.70 19.00 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2443

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 2443 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet varav 421 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 28 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund