Antagningspoäng för Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80460

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 16.45 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.88 16.45 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 432 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.30 0.80 0.00 0.00
Urval 2 13.10 0.00 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 351 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 16.15 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.36 14.91 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 467 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 37 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 34 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.95 0.90 0.00
Urval 2 14.67 16.30 0.80
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

559

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 559 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 16.05 0.95 0.00
Urval 2 15.73 15.54 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

595

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 595 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.62 1.05 0.00
Urval 2 17.70 16.56 0.95
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

647

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 647 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 17.31 1.05 0.00
Urval 2 18.00 16.70 0.95
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 633 personer till Kandidatprogram i Logistics Service Management vid Lunds universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund