Antagningspoäng för Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Programkod: LU-81810

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 17.85 0.90 0.00 4.00
Urval 2 19.06 17.35 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 725 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 9 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 17.69 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.10 15.85 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 633 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.32 0.95 0.00 3.50
Urval 2 16.84 15.81 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 537 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.81 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.80 17.81 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

804

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 804 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.95 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.36 19.54 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 612 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.87 17.35 1.10 4.00
Urval 2 18.49 16.35 0.90 3.50
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.87 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

905

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 905 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 17.76 1.05 4.00
Urval 2 17.50 17.37 0.85 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

684

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 684 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.07 17.92 1.10 3.50
Urval 2 19.20 17.92 1.00 2.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 20.07 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

970

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 970 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.40 1.10 3.50
Urval 2 18.80 18.30 0.95 3.50
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 799 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 17.21 1.25 4.00
Urval 2 19.70 15.70 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1004

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1004 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.52 1.15 4.00
Urval 2 18.40 17.32 0.90 3.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 678 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.90 1.20 0.00
Urval 2 19.45 18.27 1.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

945

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 945 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.17 1.20 0.00
Urval 2 18.60 16.80 1.00 4.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 546 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund