Antagningspoäng för Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Programkod: LU-81810

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.40 1.10 3.50
Urval 2 18.80 18.30 0.95 3.50
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 799 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 17.21 1.25 4.00
Urval 2 19.70 15.70 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1004

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1004 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.52 1.15 4.00
Urval 2 18.40 17.32 0.90 3.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 678 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.90 1.20 0.00
Urval 2 19.45 18.27 1.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

945

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 945 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.17 1.20 0.00
Urval 2 18.60 16.80 1.00 4.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 546 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund