Antagningspoäng för Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80801

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.89 15.81 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.75 15.09 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.89 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 335 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.54 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.25 17.54 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 256 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 5 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 16.50 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.10 15.09 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 341 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.51 0.70 3.00
Urval 2 16.43 14.25 0.60 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 344 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.21 0.75 3.00
Urval 2 17.40 18.19 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.21 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 361 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.50 0.80 3.00
Urval 2 17.30 17.00 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 377 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 7 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.65 0.85 4.00
Urval 2 18.10 18.65 0.85 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 456 personer till Kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 7 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund