Antagningspoäng för Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet

Programkod: LU-80405

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.95 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.90 19.65 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1396

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 1396 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 363 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 18 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.13 19.84 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.70 19.40 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 20.13 i urvalsgrupp BI, 19.84 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1207

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 1207 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 342 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 19 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 19.00 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.71 18.95 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1125

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2018 sökte 1125 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 289 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 15 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 16 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.98 20.60 1.20 4.00
Urval 2 19.43 20.05 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 19.98 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1196

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 1196 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 293 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 16 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 16 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 19.45 1.25 4.00
Urval 2 20.00 18.38 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1489

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 1489 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 13 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 13 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.65 1.30 4.00
Urval 2 20.50 19.70 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.65 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1517

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 1517 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 350 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 18 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 16 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.44 22.00 1.35 0.00
Urval 2 20.50 20.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen 21.44 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1531

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 1531 personer till Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 369 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 16 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund