Antagningspoäng för Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80806

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 21.05 1.25 0.00 0.00
Urval 2 19.79 21.05 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 21.05 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 582 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 28 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.48 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.25 19.10 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 480 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 20.90 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.96 19.85 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

597

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 597 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 19.60 1.40 0.00
Urval 2 18.87 19.60 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 598 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.90 1.35 0.00
Urval 2 19.68 19.90 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 560 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.04 20.50 1.35 0.00
Urval 2 20.04 19.50 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.04 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

621

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 621 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 24 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.75 20.77 1.50 0.00
Urval 2 20.35 20.05 1.35
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.75 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 612 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund