Antagningspoäng för Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-81800

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 17.25 0.45 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 120 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 14.94 0.20 3.00
Urval 2 13.10 14.94 0.20 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 137 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 20 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 10.85 0.20 3.00
Urval 2 12.20 11.37 0.30
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 10.85 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

21

Under VT2016 sökte 100 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 14.20 0.30 3.50
Urval 2 13.90 16.31 0.50 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 135 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 25 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.81 12.70 0.20 99.99 0.00
Urval 2 15.49 14.30 0.20 99.99
För vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 12.81 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

30

Under VT2015 sökte 85 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 23 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.27 14.10 0.20 99.99 4.00
Urval 2 13.65 18.78 0.20 99.99 4.00
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 12.27 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 136 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 27 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 14 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 10.49 0.10 99.99 0.00
Urval 2 13.90 10.49 0.25 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 10.49 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

26

Under VT2014 sökte 76 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 23 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund