Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet

Programkod: LU-80406

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 18.70 1.10 0.00 3.00
Urval 2 19.74 17.71 1.10 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 533 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 18.19 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.17 16.82 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 429 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.26 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.43 18.30 1.15 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

574

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 574 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.90 1.25 4.00
Urval 2 19.00 19.90 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 572 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.28 1.30 4.00
Urval 2 19.15 17.70 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 569 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 17.03 1.30 4.00
Urval 2 19.70 16.95 1.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 557 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.40 1.30 4.00
Urval 2 19.70 18.40 1.25 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 555 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund