Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80450

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.32 17.15 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.38 17.20 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet antagningspoängen 15.32 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 282 personer till Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.21 0.80 0.00
Urval 2 14.35 16.80 0.80
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 423 personer till Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.65 0.80 0.00
Urval 2 13.80 14.95 0.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 404 personer till Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.20 0.90 0.00
Urval 2 16.95 14.65 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 550 personer till Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.02 0.90 0.00
Urval 2 17.05 17.40 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 503 personer till Kandidatprogram i Service Management, Health Management vid Lunds universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund