Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80451

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.25 0.75
Urval 2 12.18 16.25 0.50
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management på Lunds universitet 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 469 personer till Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 24 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.12 0.80 0.00
Urval 2 16.73 15.74 0.65
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

541

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 541 personer till Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.50 0.90 0.00
Urval 2 17.10 15.88 0.80
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

526

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 526 personer till Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management vid Lunds universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund