Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80452

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 18.27 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.66 17.14 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

648

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 648 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 26 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 20 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.25 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.61 16.68 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

502

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 502 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 27 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 33 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.11 17.70 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.81 17.55 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.11 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

740

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 740 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 34 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 29 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.20 1.00 3.00
Urval 2 16.92 17.69 0.95
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1042

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

145

Under HT2017 sökte 1042 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 216 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 35 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 41 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.89 1.00 2.00
Urval 2 17.80 17.40 0.90 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

978

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2016 sökte 978 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 241 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 34 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 22 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.85 1.05 0.00
Urval 2 18.80 17.04 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1004

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 1004 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 19 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.94 1.05 0.00
Urval 2 19.25 18.50 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

988

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 988 personer till Kandidatprogram i Service Management, Retail Management vid Lunds universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 24 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 25 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund