Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80042

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 16.10 0.45 0.00 0.00
Urval 2 13.86 15.63 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 305 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 15.35 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2019 sökte 296 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 15 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 16.33 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet antagningspoängen 15.11 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 372 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 18 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 17.14 0.75 0.00
Urval 2 13.05 16.58 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 495 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 29 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund