Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80042

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 17.14 0.75 0.00
Urval 2 13.05 16.58 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 495 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 29 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund