Antagningspoäng för Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80453

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.83 0.75 0.00
Urval 2 13.52 13.44 0.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 474 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 17.24 0.85 0.00
Urval 2 17.10 16.94 0.80
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.37 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 698 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.10 0.95 0.00
Urval 2 17.80 18.02 0.80
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 708 personer till Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management vid Lunds universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund