Antagningspoäng för Kandidatprogram i socialantropologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80408

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 18.77 0.85 0.00 4.00
Urval 2 19.27 18.14 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 18.77 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

397

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 397 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.81 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.82 17.81 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 387 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Lunds universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund