Antagningspoäng för Kandidatprogram i sociologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80413

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 18.15 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.79 18.08 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i sociologi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 913 personer till Kandidatprogram i sociologi vid Lunds universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.76 18.17 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.91 17.01 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i sociologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 712 personer till Kandidatprogram i sociologi vid Lunds universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund