Antagningspoäng för Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet

Programkod: LU-80471

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.59 1.10 4.00
Urval 2 18.40 18.59 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

816

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 816 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet varav 140 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.10 1.15 0.00
Urval 2 19.60 17.81 1.15
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

821

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 821 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet varav 152 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.70 1.25 0.00
Urval 2 19.60 19.40 1.20
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

853

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 853 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet varav 178 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 20.20 1.25 0.00
Urval 2 20.00 20.20 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 836 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation vid Lunds universitet varav 174 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund