Antagningspoäng för Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet

Programkod: LU-80470

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 19.70 1.00 0.00 0.00
Urval 2 19.32 19.25 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 611 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.27 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.23 19.27 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

609

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 609 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 17.95 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.11 17.95 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

737

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 737 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 18.61 1.10 0.00
Urval 2 18.59 18.61 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.61 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

737

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 737 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 19.34 1.15 0.00
Urval 2 19.25 19.34 1.05 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 782 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.32 1.15 0.00
Urval 2 18.85 19.00 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

648

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 648 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 20.46 1.20 0.00
Urval 2 19.80 20.46 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

763

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 763 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund