Antagningspoäng för Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet

Programkod: LU-80470

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 19.34 1.15 0.00
Urval 2 19.25 19.34 1.05 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 782 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.32 1.15 0.00
Urval 2 18.85 19.00 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

648

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 648 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 20.46 1.20 0.00
Urval 2 19.80 20.46 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

763

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 763 personer till Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund