Antagningspoäng för Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet

Programkod: LU-80401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.60 0.90 0.00 0.00
Urval 2 19.01 17.60 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

62

Under HT2020 sökte 452 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 28 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 18 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 17.75 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.70 17.75 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 410 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 26 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 21 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.56 1.00 0.00 3.00
Urval 2 19.11 19.56 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

47

Under HT2018 sökte 602 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 23 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.20 1.15 4.00
Urval 2 19.60 19.64 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 697 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 22 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.20 1.05 4.00
Urval 2 20.30 19.20 1.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

660

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 660 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 19 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.10 1.05 3.00
Urval 2 19.83 19.10 1.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 589 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 8 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.35 1.10 3.50
Urval 2 20.10 20.60 1.10 3.50
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

619

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 619 personer till Kandidatprogram i utvecklingsstudier vid Lunds universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund