Antagningspoäng för Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet

Programkod: LU-80804

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.35 1.05 3.50
Urval 2 18.96 19.35 1.00 3.50
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 242 personer till Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.30 1.05 0.00
Urval 2 18.54 17.56 0.95
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 252 personer till Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 16.20 0.80 0.00
Urval 2 20.60 16.20 0.80
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 149 personer till Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 5 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.31 1.05 0.00
Urval 2 19.00 18.13 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.31 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 244 personer till Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund