Antagningspoäng för Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del vid Lunds universitet

Programkod: LU-L2060

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 29 personer till Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 23 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 17 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund