Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne vid Lunds universitet

Programkod: LU-81910

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under VT2018 sökte 69 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne vid Lunds universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund