Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen vid Lunds universitet

Programkod: LU-83910

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 48 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen vid Lunds universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund