Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne vid Lunds universitet

Programkod: LU-83905

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 88 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund