Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen vid Lunds universitet

Programkod: LU-83930

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 97 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund