Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet

Programkod: LU-82700

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.36
Urval 2 17.35 12.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik på Lunds universitet 18.36 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 47 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 11 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund