Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet

Programkod: LU-82700

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2019 sökte 34 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik på Lunds universitet 18.38 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 31 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.36
Urval 2 17.35 12.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik på Lunds universitet 18.36 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 47 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 11 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund