Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81501

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.29 22.11 1.75 0.00 4.00
Urval 2 22.29 22.08 1.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.29 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4972

Antagna urval 1

174

Antagna urval 2

150

Under HT2020 sökte 4972 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1400 i första hand. Totalt antogs 174 personer i det första urvalet varav 72 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 60 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.70 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.51 21.62 1.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2577

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2020 sökte 2577 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 730 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 94 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 78 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.78 19.69 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.38 19.65 1.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.78 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under VT2020 sökte 904 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 249 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 19 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.14 22.09 1.75 0.00 4.00
Urval 2 22.08 21.92 1.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.14 i urvalsgrupp BI, 22.09 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3990

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

155

Under HT2019 sökte 3990 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1032 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 79 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 65 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.79 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.27 21.76 1.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.79 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2440

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

170

Under VT2019 sökte 2440 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 680 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 81 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 63 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.12 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.70 18.78 1.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.12 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

917

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under VT2019 sökte 917 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.14 22.13 1.75 0.00 4.00
Urval 2 21.98 22.08 1.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.14 i urvalsgrupp BI, 22.13 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4495

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

155

Under HT2018 sökte 4495 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1096 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 81 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 66 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.75 1.75 0.00 4.00
Urval 2 21.30 21.65 1.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3123

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under VT2018 sökte 3123 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 708 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 77 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 68 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 19.85 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.90 19.65 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1095

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 1095 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 22.23 1.80 4.00
Urval 2 22.10 22.20 1.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 22.23 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5103

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 5103 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1128 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 64 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 60 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.29 1.80 4.00
Urval 2 21.72 22.20 1.75 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.29 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3294

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

126

Under VT2017 sökte 3294 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 739 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 57 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 126 personer varav 57 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.13 22.30 1.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5161

Antagna urval 1

129

Antagna urval 2

128

Under HT2016 sökte 5161 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 995 i första hand. Totalt antogs 129 personer i det första urvalet varav 57 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 58 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.30 1.80 4.00
Urval 2 21.66 22.20 1.75 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3310

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 3310 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 690 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 56 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 48 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.39 22.31 1.85 4.00
Urval 2 22.20 22.24 1.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.39 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5362

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

132

Under HT2015 sökte 5362 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1113 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 58 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 53 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 22.40 1.80 4.00
Urval 2 21.82 22.30 1.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3336

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

132

Under VT2015 sökte 3336 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 711 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 49 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 49 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5820

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 5820 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1276 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 65 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 64 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.00 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3043

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under VT2014 sökte 3043 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 652 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 67 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 65 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund