Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81501

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.30 1.80 4.00
Urval 2 21.66 22.20 1.75 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3310

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 3310 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 690 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 56 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 48 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.39 22.31 1.85 4.00
Urval 2 22.20 22.24 1.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.39 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5362

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

132

Under HT2015 sökte 5362 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1113 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 58 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 53 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 22.40 1.80 4.00
Urval 2 21.82 22.30 1.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3336

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

132

Under VT2015 sökte 3336 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 711 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 49 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 49 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5820

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 5820 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 1276 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 65 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 64 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.00 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3043

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under VT2014 sökte 3043 personer till Läkarprogrammet vid Lunds universitet varav 652 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 67 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 65 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund