Antagningspoäng för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH vid Lunds universitet

Programkod: LU-80010

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.71 8.52 0.35
Urval 2 10.71 8.52 0.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH på Lunds universitet 10.71 i urvalsgrupp BI, 8.52 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 158 personer till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH vid Lunds universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund