Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80503

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 19.84 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.93 16.90 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 19.84 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 315 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 18.46 0.75 0.00 3.00
Urval 2 15.25 18.46 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 257 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 2 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 20.36 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.40 19.85 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1384

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2019 sökte 1384 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 339 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 21 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 21 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 20.08 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.33 19.60 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 20.08 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 366 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 2 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.20 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.26 19.90 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1647

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 1647 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 387 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.45 1.05 0.00
Urval 2 18.10 18.12 0.95
För höstterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 387 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 0 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 5 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.08 1.25 4.00
Urval 2 20.40 19.00 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 454 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 2 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 21.40 1.30 4.00
Urval 2 20.50 20.58 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

594

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 594 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 3 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 2 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.20 1.35 0.00
Urval 2 19.45 19.60 1.25
För höstterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 602 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 3 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 5 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund