Antagningspoäng för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) vid Lunds universitet

Programkod: LU-82000

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 161 personer till Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) vid Lunds universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 9 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund