Antagningspoäng för Masterprogram i Asienstudier vid Lunds universitet

Programkod: LU-82805

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i Asienstudier vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 50 personer till Masterprogram i Asienstudier vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 28% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund