Antagningspoäng för Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82320

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 6 personer till Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi vid Lunds universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund