Antagningspoäng för Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82325

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 16 personer till Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund