Antagningspoäng för Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82305

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 24 personer till Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi vid Lunds universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund