Antagningspoäng för Masterprogram i geografisk informationsvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-83220

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Masterprogram i geografisk informationsvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 17 personer till Masterprogram i geografisk informationsvetenskap vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i geografisk informationsvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 25 personer till Masterprogram i geografisk informationsvetenskap vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund