Antagningspoäng för Masterprogram i geomatik vid Lunds universitet

Programkod: LU-82380

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i geomatik vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 22 personer till Masterprogram i geomatik vid Lunds universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund