Antagningspoäng för Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur vid Lunds universitet

Programkod: LU-82090

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 21 personer till Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund