Antagningspoäng för Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet

Programkod: LU-82430

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 29 personer till Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund