Antagningspoäng för Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82460

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 23 personer till Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi vid Lunds universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund