Antagningspoäng för Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-82330

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 28 personer till Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund