Antagningspoäng för Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska vid Lunds universitet

Programkod: LU-82056

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 20 personer till Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund