Antagningspoäng för Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet

Programkod: LU-82500

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 148 personer till Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund