Antagningspoäng för Masterprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82145

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 14 personer till Masterprogram i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund