Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-82505

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 46 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap vid Lunds universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund