Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82515

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 37 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund