Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet

Programkod: LU-83301

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

13

Under VT2015 sökte 32 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 68 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 53 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund