Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-82530

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 88 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi vid Lunds universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund