Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-82535

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 233 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap vid Lunds universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund