Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Lunds universitet

Programkod: LU-82505

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i socialt arbete vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 113 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund